Sunday, 23 October 2011

Tanda Baca

Tanda Baca ialah tanda dalam ayat-ayat yang mempunyai maksud tertentu.

Contoh:-

 1. Huruf Besar: digunakan bagi huruf pertama pada permulaan ayat dan huruf pertama bagi kata nama khas.
 2. Noktah(.): digunakan di hujung ayat untuk menunjukkan ayat itu sudah lengkap, memisahkan ringgit dan sen serta untuk kependekkan.
 3. Koma(,): digunakan bagi mengasingkan kata-kata dalam golongan yang sama.
 4. Tanda tanya(?): digunakan pada akhir ayat untuk menanyakan sesuatu.
 5. Tanda seru(!): digunakan pada akhir ayat seruan untuk menunjukkan sesuatu perasaan.
Contoh ayat yang dibina dengan menggunakan Tanda Baca:-
 1. Ayah saya bekerja sebagai doktor. (huruf "A" ditanda sebagai Huruf Besar)
 2. Mengapakah dia dipukul oleh ibunya? (tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya)
 3. Guru besar sekolah saya ialah Encik Abu. (tanda noktah pada akhir ayat)
 4. Berhenti! (digunakan pada akhir ayat seruan)
 5. Ibu membeli ikan, ayam, sayur dan daging di pasar. (tanda koma digunakan untuk mengasingkan kata)
LATIHAN:-
Tandakan "B" bagi ayat yang menggunakan tanda baca yang betul dan huruf besar dan tanda "S" bagi ayat yang salah.
 1. ibu saya kini berumur 37 tahun.                                            (    )
 2. Encik Rashid dan Encik Raju adalah rakan sekerja.              (    )
 3. Ali menamakan kucingnya Si Bunga.                                    (    )
 4. Aduh, sakitnya kaki saya!                                                    (    )
 5. Bilakah kamu akan berpindah?                                            (    )
 6. Encik halif adalah pekerja di sebuah syarikat yang besar.      (    )
 7. Guru Kelas tahun 2 saya ialah Puan Chin.                             (    )
 8. Uncle Sam ialah jiran saya!                                                  (    )


No comments:

Post a Comment