Sunday, 23 October 2011

Pengenalan Tatabahasa

      
        Tatabahasa ialah bidang yang menumpukan perhatian terhadap pembentukan kata dan proses pembinaan ayat sesuatu bahasa. Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Ayat pula terdiri daripada rentetan perkataan yang bermakna. Perkataan dibina oleh gabungan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa yang mempunyai makna, digabungkan menjadi suku kata dan perkataan. Murid harus mengetahui dan berkeupayaan untuk berbahasa dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat samada dalam bentuk lisan ataupun penulisan.Pengajaran aspek tatabahasa secara terancang dan sistematik akan dapat membantu pelajar seterusnya melahirkan pelajar yang mahir dalam penggunaan tatabahasa.

       Tatabahasa boleh diajar dalam pelbagai bentuk dan cara. Oleh itu, para guru perlulah kreatif untuk memilih kaedah pengajaran yang menarik supaya dan menarik minat murid. Pada masa yang sama, ia juga memberi kesan yang positif kepada murid-murid.   Di dalam blog ini, saya telah masukkan dua pembentukan kata iaitu kata tanya dan tanda baca. Diharap ianya dapat membantu semua murid dan memberi banyak manfaat kepada mereka. 

No comments:

Post a Comment